Cursussen gericht op de praktijk van de Franse taal

Onze methode is gebaseerd op het beheersen van de spreekvaardigheid. Waarom? Uit onze ervaring blijkt dat mensen de Franse taal kunnen lezen en begrijpen als men langzaam praat, maar die heel moeilijk of nauwelijks zelf kunnen spreken. Voor veel mensen is spreekvaardigheid het moeilijkste, terwijl die vaak het belangrijkste is ! Daarom ligt bij ons het accent op het spreken. Bij 123Français krijgt u geen klassieke lessen waar grammatica de belangrijkste rol speelt. U leert met een efficiënte spelmethode, met het doel om zo snel mogelijk in het Frans te kunnen communiceren. Deze methode hebben we zelf ontwikkeld en met succes toegepast. Wij volgen geen kant-en-klaarwerkwijze, onze lessen zijn gebaseerd op de behoeftes van onze cursisten, onze lessen zijn dus altijd op maat.

Het cursustraject begint altijd met een persoonlijk gesprek om uw niveau en uw doelstelling te bepalen. We stellen dan samen een persoonlijk plan van aanpak op. Hebt u al Frans gehad op school of begint u vanaf nul? Uw niveau bepaalt de duur en de inhoud van de cursus. Hebt u Frans nodig voor uw werk ? Wilt u graag met de buren van uw tweede huis kunnen converseren? Hebt u een bepaalde woordenschat nodig? Wilt u uw kennis van de taal opfrissen? Dit zijn allemaal belangrijke gegevens die wij nodig hebben om u een aangepast programma aan te kunnen bieden gericht op resultaat.

Indeling van een cursus

Bij 123Français bestaat een cursus uit de volgende delen :

  • grammatica : die wordt meteen in praktijk gebracht dankzij onze spelmethode. Die is teruggebracht tot het minimum en het noodzakelijke om een gesprek te kunnen voeren. Heeft u een onderwerp al onder de knie? Dan gaan we naar het volgende. Is een onderwerp voor u moeilijk? Dan besteden we er meer tijd aan.
  • woordenschat en uitdrukkingen : dit is een belangrijk deel van het leerproces. Zinnen kunnen maken is niet alles. U hebt ook (de juiste) woorden nodig! Bij 123Français leert u veel nuttige en alledaagse woorden en uitdrukkingen over verschillende onderwerpen. En om te voorkomen dat u ze gaat vergeten gaat u ze oefenen door middel van verschillende spelmanieren. Ook gebruiken we digitale speelse activiteiten om u te helpen met het leren van deze woorden. Aan het eind van de cursus is uw woordenschat groter en uitgebreider. Wilt u op een bepaald terrein, bijvoorbeeld commercieel, uw woordenschat opbouwen? Dan gaan we daar ook tijd aan besteden.
  • luistervaardigheid: daar wordt ook tijd aan besteed. U leert het Frans beter te begrijpen als het snel gesproken wordt. U wordt direct geconfronteerd met het tempo van Franstalige sprekers. Door het luisteren regelmatig te trainen wordt het makkelijker de rode draad van een gesprek te volgen. De oefeningen zijn uiteraard gebaseerd op de geleerde en bekende stof.
  • conversatie : alles wat u geleerd hebt, wordt in praktijk gebracht. Elke les eindigt met de praktijk van de taal.
  • Als u andere vaardigheden zoals lezen of schrijven wilt oefenen dan kan dat natuurlijk ook ! Dit kunt u aan het begin tijdens het persoonlijke gesprek aangeven of in de loop van de cursus, als u merkt dat het voor u nodig is. De lessen zijn op maat, wij zijn flexibel en we passen onze werkwijze aan aan uw behoeftes.

De cursus begint op uw eigen niveau. U krijgt 100% aandacht, ook in groepsverband. De lessen zijn altijd op maat. Als docenten zijn we helemaal gefocust op wat u nodig heeft en op uw doelstelling en uw interesses.

Bij 123Francais krijgt u de garantie snel in het Frans te communiceren.

  • franse-les-cursussen-123francais
  • groepsles-franse-les-cursussen-123francais
  • prive-franse-les-cursussen-123francais