Zakelijk Frans

zakelijk frans les 123francaisHeeft u contacten met Franstalige klanten en/of leveranciers ? En U merkt dat het noodzakelijk is om Frans te kunnen spreken en verstaan. Dan is dit traject voor u.

Deze cursus is mogelijk:

  • in groepsverband (van 2 tot 6 deelnemers max.)
  • een op een (privé)
  • intensief (30 uren in één week of verdeeld over 2 weken of meer)

Onze methode bestaat ook uit een deel “zakelijk Frans”.

U leert de belangrijkste punten om te kunnen communiceren in het Frans en kort daarna wordt er tijd besteed aan uw vak en wat u ervoor moet beheersen. Moet u kunnen telefoneren of E-mails schrijven ? Facturen opstellen ? Klanten bezoeken ? Aan Franse collega’s leiding geven ? Training in het Frans geven ? We hebben een brede ervaring in het zakelijk Frans en we willen u graag hiervan laten profiteren.

Voorafgaand aan de cursus wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek om uw instapniveau te testen. Voor het bepalen van uw instap- en eindniveau gebruiken we de criteria van het Europees Referentiekader voor talen (ERK) dat met niveau A begint en met niveau C eindigt.

Tijdens het intakegesprek bespreken we ook wat uw doel is, wat u wilt bereiken en welke vaktermen u nodig heeft.

U kunt kiezen om de lessen op onze locatie te laten plaats vinden of op uw kantoor. Onze eventuele reiskosten worden doorberekend in het cursusbedrag

U krijgt ook huiswerk, maar we houden natuurlijk rekening met uw beschikbare tijd ervoor. De tijd die u tussen 2 lessen aan het leren / oefenen besteed is heel belangrijk en heeft veel invloed op de vooruitgang.

Alle lessen worden op maat voorbereid, we werken niet met een kant- en- klaarmethode. De lessen zijn gebaseerd op wat u moeilijk vindt, op wat u nodig heeft, alle lessen worden persoonlijk en zorgvuldig voorbereid. Elke les krijgt u een persoonlijke feedback waarmee u verder kunt.

Met deze cursus leert u sneller Frans spreken dan u van tevoren gedacht had !

Voor meer inlichtingen of een intake kunt u ons bereiken per telefoon of per email.